Основен > Херпес

Генотипове на човешки папиломен вирус

Обект на голямо внимание на лекарите с дерматологични и гинекологични профили е човешкият папиломен вирус (HPV). Гениталният тракт и кожата, като най-често срещано местообитание на този патоген в човешкото тяло, са изложени на висок риск от канцерогенеза, в зависимост от устойчивия тип на HPV ДНК.

От края на миналия век, няколко учени откриха връзка между HPV инфекцията и рака на маточната шийка, този вирус е бил предмет на противоречия и причина за вълнение сред много жени и мъже.

HPV генотипове

Нарастването на инфекцията на популацията с този вирус се определя от две причини:

 • Промени в сексуалното поведение на младите хора: ранен дебют на полов акт, значителен брой сексуални партньори.
 • Подобряване на диагностичните методи (свръхдиагностика).

HPV геномът е представен от ДНК молекула. В зависимост от последователността на нуклеотидите в тази молекула, много генотипи са изолирани. Благодарение на съвременните молекулярно-биологични методи са идентифицирани повече от 100 генотипа на вируса. Около 80 вида са описани подробно и е известно, че всеки генотип засяга определен вид епител.

Вирусът има афинитет към различни типове епителна тъкан (кожа, лигавици).

Не всички вирусни частици могат да причинят рак. HPV може да се раздели на високо онкогенни и ниско онкогенни видове:

 • Вирусите, които могат да причинят рак, включват следните типове: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 67, 68.
 • Вирусите с нисък карциногенен риск включват: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 42, 43, 44.

Най-често се срещат високо онкогенни щамове при такива заболявания на маточната шийка като ектопия, ерозия, левкоплакия, а в 95-100% от случаите те са идентифицирани при рак на маточната шийка.

Прояви на човешка папиломавирусна инфекция:

 • Брадавици (папиломи) върху кожата осигуряват генотипи 1-4, 7, 10, 26-29, 41, 48, 49, 57, 60.
 • Епидермодисплазия (предракова кожа) допринася за генотипите 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20-25, 36, 38, 47, 50.
 • Горната част на дихателните пътища и лигавицата на окото - генотипи 2, 6, 11, 13, 16, 32.
 • Брадавици (кондиломи) на аногениталната област - генотипи 2, 6, 11, 16, 18, 30, 40-42, 44, 45, 54, 55, 61.

На свой ред, резултатът от запазването на висок онкогенен HPV ще бъде рак с различна локализация:

 1. Карцином на аналната област.
 2. Злокачествен тумор на шийката на матката, влагалището и вулвата.
 3. Рак на пениса.
 4. Рак на гърлото.

HPV тип 16 е разделен на 3 варианта на произход по континент:

 1. Американец от азиатски произход.
 2. Северна Америка.
 3. Европейска.

Активността на гените, кодиращи трансформацията на здрави клетки в туморни клетки в азиатските и северноамериканските варианти, е много висока. В сравнение с европейската версия, рискът от рак при заразяване с тези опции се увеличава 11 пъти.

Текущи HPV методи за откриване

Основните методи за качествено и количествено определяне, генотипирането днес са:

 1. Висококачествено идентифициране чрез PCR, при което се установява фактът на инфекция: определя се наличието на различни видове HPV ДНК в биологичен материал PCR анализът може да се извърши по два начина:
  • С определението за генотип, когато търсенето е насочено към конкретен тип и в резултат на това се посочва как пациентът е заразен, например тип 16, тип 18 и т.н.
  • Без определяне на генотипа, когато се установи фактът, че в биологичния материал на пациент се намира група от високо онкогенни вирусни частици, анализът показва наличието на такъв HPV, без да се определя специфичен генотип. Обикновено такова проучване е скрининг.
 2. Digene тест с хибридна технология за улавяне, която е PCR в режим на реално време с количествено определяне на ДНК (вирусен товар), изследване на експресията на онкогени за откриване на физическия статус на ДНК.

Количественото определяне на този патоген (или вирусно натоварване) е от голямо значение за прогнозирането на резултата от инфекцията. Малък брой вириони не могат да доведат до злокачествена трансформация.

Диагностични стандарти за човешка папиломавирусна инфекция

В допълнение към директната идентификация на вируса, неговото количество е важно да се идентифицират промени в епителните клетки на цервикалния канал: изследване за наличие на анормални клетки. Това се постига чрез провеждане на PAP тест.

PAP тестът (Papanicolaus test) определя наличието на абнормни клетки в цервикалния канал. Резултатите от теста са разделени на 5 типа:

 1. Нормални клетки.
 2. Признаци на възпаление.
 3. Единични клетки с атипия, изискващи бързо изследване на рака.
 4. Наличието на атипични клетки подозира за злокачествения процес.
 5. Голям брой атипични клетки, плоскоклетъчен карцином.

Digene тест в комбинация с PAP тест е "златен стандарт" в предклиничните методи за проверка на цервикалната болест. Ако не може да се проведе тест на Digene, той се заменя с PCR (качествено и количествено).

Допълнително се провежда колпоскопия.

Определянето на локализацията на вириона в определена част от клетката (свободно състояние или интеграция) е важен момент при диагностицирането на заболявания, свързани с HPV:

 • Интегрирана фаза: в раковите клетки ДНК на вируса се вкарва в ДНК на човешката клетка, защото силно онкогенен вирус, способен да се интегрира.
 • Епизомална фаза: ДНК на ниско онкогенна HPV се намира независимо от генома на клетката гостоприемник.

Определянето на локализацията на вириона се извършва по имунохистохимичен метод.

Човешка папиломавирусна инфекция

HPV е група от общи и генетично разнообразни вируси, които заразяват и увреждат епитела на кожата (типове кожа на HPV) и лигавиците на устната кухина и аногениталната област (генитални типове на HPV). Гениталните типове на HPV се предават предимно чрез секс и чрез родовия канал от майка на дете. Основните клинични форми на генитална папиломавирусна инфекция са генитални брадавици, както и злокачествени форми на епителни клетъчни промени, водещи до рак на маточната шийка.

Резултатът от инфекцията зависи от вида на вируса. HPV типовете с нисък карциногенен риск (НКР, нисък онкогенен) са свързани с генитални брадавици и леки дисплазии. HPV видове с висок карциногенен риск (VRC, висок онкогенен) - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - заедно със специфичните кондиломи и леки дисплазии, също предизвикват злокачествена трансформация на епитела, водеща до инвазивен рак.

Диференциална диагноза. Лезии на шийката на матката, влагалището, вулвата, пениса, ануса, не-папиломавирусната етиология; в случай на генитални брадавици - с прояви, свързани с вируса на херпес симплекс, както и с истинските папиломи.

Лабораторната диагностика на човешката папиломавирусна инфекция включва откриване и количествено определяне на HPV VPCR генотипиране, HPV VCR генотипиране, HPV HPV ДНК детекция.

Учебен материал

 • Скрапсите на епитела на цервикалния канал, вагината, вулвата, ануса - за идентификация, количествено определяне и генотипиране на HPV;
 • перорални и ларингеални мазки - откриване на HPV NCR при деца.

Идентифициране и определяне на папиломавирус с висок карциногенен риск

Показания за изследване

 • Идентифициране на рискови групи за развитие на рак на маточната шийка и рак на ануса;
 • скринингови програми с цитологично изследване по едно и също време или на първия етап на скрининг (преди цитологично изследване) за жени над 30-годишна възраст;
 • разрешаване на несигурни и съмнителни резултати от цитологични изследвания (наличие на ASCUS - атипични плоски клетки с неясна значимост);
 • наблюдение на ефективността на лечението на тежка дисплазия (CIN2 +) 6 месеца след отстраняване на засегнатия епител;
 • диференциална диагноза със заболявания на непапиломарна етиология.

Сравнителни характеристики на лабораторните диагностични методи. За да се открие ДНК на HPV VCR, се използват MANK (PCR, NASBA, TMA и др.) И методи за усилване на сигнала (хибридно улавяне). Не е възможно да се култивира вирус.

Хибридното улавяне е първият и най-характерният метод за откриване на HPV ДНК. Използването на метода позволява да се определи концентрацията на вируса в произволни единици оптична плътност, линейният обхват е малък (3-4 порядъка). Пробите, в които вирусът присъства при концентрация под прага с клинично значение, се считат за отрицателни. Границата на клиничната значимост се определя чрез тестване на референтна проба (HPV 1 pg / ml концентрация на ДНК). Всички сигнали, чиито стойности са по-ниски от еталонните, се считат за отрицателни. По-модерни, бързи и удобни за използване са методите, базирани на ANC. МАНК, който работи в не-количествен формат, открива или вирусна ДНК (PCR, HDA и др.), Или тРНК транскрипти на Е6 и Е7 HPV онкогени (NASBA, TMA). За идентифициране само на клинично значими концентрации (според различни счетоводни методи - повече от 1 pg / ml или 1000 копия на вирусна ДНК на 100 000 човешки клетки) се използват методи с чувствителност, при които проби с ниски концентрации се считат за отрицателни. Препоръчително е да се използва PCR в реално време, което ви позволява да определите точно концентрацията на вирусната ДНК. На базата на получените данни се оценява не само концентрацията на вируса, но и важното е, че резултатът се класифицира според клиничната значимост на получената концентрация:

 • положително - над прага с клинично значение;
 • положително - незначително (под прага на значимост);
 • отрицателна.

Различните набори от реагенти могат да се различават в спектъра на откритите генотипове. Генотипите 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 са свързани с HPV-VPC групата. Най-канцерогенни се считат за 16 и 18 вида, най-малко - 51, 56, 68. За Руската федерация и страните от ОНД клиничното значение на изследването се запазва само когато се определят най-малко 10 от изброените по-горе генотипове. Идентифицирането на ниски или неидентифицирани рискови генотипове в смес значително намалява спецификата на рисковата група за ракова патология и не може да бъде обосновано.

Показания за използване на различни лабораторни тестове. За скрининг за наличие на предракови и рак на шийката на матката е за предпочитане да се използват намазки / разкъсвания на епитела на цервикалния канал и зоната на трансформация, извършвана с цервикални цитологични четки. За тази цел са разрешени вагинални тампони. За скрининг за рак на маточната шийка всички тестове, независимо от избраната технология, трябва да имат балансирани аналитични и диагностични характеристики, които отговарят на следните условия - най-малко 98% чувствителност към CIN2 + и най-малко 90% специфичност по отношение на теста, широко валидиран при скрининга (например, Hybrid Capture II). За да се постигне оптимална аналитична чувствителност, е избран подход за отрязване на проби с концентрация на HPV ДНК под прага на клинично значение. За тази цел се извършва изкуствено намаляване на аналитичната чувствителност или се избира контролна проба с изискваната прагова концентрация. За предпочитане е да се измерва концентрацията на HPV ДНК чрез PCR в реално време.

Особености на интерпретацията на лабораторните резултати. Откриването на HPV ДНК при всяка концентрация показва наличието на патогена, но при тълкуване на резултатите от теста трябва да се има предвид, че повече от 80% от заразените се излекуват спонтанно в рамките на 12-24 месеца. Опасността е постоянната форма на инфекцията (продължаваща повече от 12-24 месеца). Еднократен положителен резултат надеждно показва, че те принадлежат към рискова група за развитие на рак на маточната шийка, ако проучването е проведено в група жени над 30 години или сексуално активни преди повече от 6-7 години. Специално внимание трябва да се обърне на пациенти, които са потвърдили персистирането на вируса, когато са били повторно тествани след 1 година. При скрининг с количествени тестове се взема предвид само клинично значим резултат. За диференциалната диагноза и проследяването на пациентите след лечението не е показана добавената стойност на едно количествено определяне. Обещаващ при прогнозиране на риска от рецидив на CIN2 + е оценка на динамиката на вирусния товар след лечението (намаляване или увеличаване на вирусната концентрация).

Генотипизиране на човешки папиломен вирус. Целта на генотипирането на HPV е да се разграничи персистираща инфекция от повторна инфекция (запазване на генотипа при повторни тестове); изясняване на управлението на пациентите в зависимост от онкогенността на идентифицираните типове вируси.

Показания за изследване. Пациенти с човешка папиломавирусна инфекция

Сравнителни характеристики на лабораторните диагностични методи. За генотипиране на HPV се използва MANK. Разпределението е получено чрез методи с откриване на продукти на амплификация чрез електрофореза (генотипизиране на амплифицирания фрагмент), хибридизация върху плаки и ленти, в реално време PCR.

Класическите техники, които използват принципа на хибридизация със специфични сонди, позволяват да се определи най-широк кръг от генотипове (20-40). Въпреки това, използването на универсални праймери за усилване води до значителни разлики в аналитичната чувствителност при откриването на различни генотипове на HPV, което води до забележими изкривявания на резултатите. В допълнение, широк спектър от откриваеми генотипове е необходим само за научни изследвания. В клиничната практика генотипирането на HPV VKR (10-13 вида) може да се счита за достатъчно. Техники, базирани на използването на типово-специфични олигонуклеотиди, позволяват типизиране на спектъра на клинично значими генотипи и са видимо свободни от проблема с различията в аналитичната чувствителност по отношение на различни HPV генотипове. Трябва да се даде предимство на методите, основани на мултиплекс, като се използва PCR в реално време като най-бързо, безопасно и автоматизирано. Съкратеното генотипиране може да се извърши, за да се идентифицират само най-онкогенните видове HPV 16 и 18.

Особености на интерпретацията на лабораторните резултати. За да се установи устойчивостта на вируса, се използва подход на повторно генотипиране след 12 месеца. Устойчивостта се потвърждава при запазване на генотипа / генотипа при повторно изследване, пълна промяна в спектъра на генотипите показва излекуване и повторно заразяване с алтернативен HPV. Идентифицирането на най-онкогенните HPV типове (16 и 18) може да показва необходимост от по-агресивни тактики за управление на пациента (по-чести последващи посещения, по-задълбочено изследване за откриване на предракови промени и др.).

Откриване на нисък карцинозен риск при човешкия папиломен вирус

Показания за изследване

 • Идентифициране на риска от развитие на папиломатоза на ларинкса при едно дете (бременни жени и новородени);
 • диференциална диагноза с болести на не-Popillomavirus етиология.

Сравнителни характеристики на лабораторните диагностични методи. За откриване на HPV ДНК, NCR използват MANCA (PCR, NASBA, TMA и др.) И методи за усилване на сигнала (хибридно улавяне). Предимство трябва да се даде на бързи и замърсяващи техники, като PCR в реално време.

Дефиницията на два генотипа 6 и 11 е клинично обоснована (повече от 90% от случаите на ларингеална папиломатоза при деца). Идентифицирането на 42, 43 и 44 генотипа има известна добавена стойност. Количественото определяне не е оправдано.

Особености на интерпретацията на лабораторните резултати. Идентифицирането на 6 и / или 11 генотипа показва възможен риск от ларингеална папиломатоза при дете (рискът се увеличава, ако се открие вирус в ларинкса). Докато планирате бременност, може да се препоръча тактика на изчакване. При едновременно присъствие на генитални брадавици - тяхното лечение чрез химично и / или физическо унищожаване. При наличие на бременност, неговото прекратяване или раждане чрез цезарово сечение не е оправдано, тъй като рискът от ларингова папиломатоза е по-нисък от риска от възможни усложнения от тези операции.

Видове HPV. Генотипизиране на папиломавирусите

Папиломавирусът е често срещана инфекция с повече от 100 вида, всеки от които има своя собствена генетична структура. Някои щамове на вируса засягат само епителни тъкани, докато други причиняват израстъци на лигавиците на устата, в областта на гениталиите и аногениталната зона. Проникването на вируса в тялото се разпространява с кръвния поток, вкоренен в епителните клетки и води до бързото им неконтролирано развитие. Как ще изглежда туморът и колко опасен ще зависи от вида на HPV.

Сортове на човешката папиломавирусна инфекция

HPV в човешкото тяло може да бъде преходно (т.е. 1-2 години след инфекцията, вирусът се елиминира) или латентен, периодично повтарящ се. Активирането на папиломавируса се наблюдава по време на намаляване на имунната защита, след което върху тялото или лигавиците се образуват характерни тумори (за специфичен HPV генотип).

Според степента на опасност за човешкото здраве и живот, всички щамове на папиломавирус се разделят на групи с неонкогенни, средни и високи нива на канцерогенност. В допълнение, за удобството на диференциацията, всеки тип инфекция получава номер.

 1. Папиломавирусите от неонкогенната група са представени като обикновени епителни папиломи, брадавици, които не са склонни към трансформация в ракови тумори (HPV 1, 2, 3, 5 и други видове вирус).
 2. HPV на средната онкогенна група най-често се проявява с генитален кондиломатоза, както и с лека степен на мукозна дисплазия (HPV 6, 11, 43, 44, други).
 3. HPV VCR означава повишен риск от злокачествени образувания и заедно с гениталните брадавици и дисплазия е възможно трансформиране на доброкачествени клетки в онкологични тумори (HPV 16, 18, 35, 45, 56 и други).

HPV VRC може да доведе до рак на шийката на матката при жените и да провокира развитието на онкологията на пикочния мехур при мъжете.

Своевременната диагностика на вируса, качественият анализ, както и генотипирането на човешката папиломавирусна инфекция, ще помогнат за контролиране на хода на заболяването и за предотвратяване на трансформацията на епителни неоплазми в злокачествени тумори.

Какви тестове се извършват

Тъй като броят на хората, заразени с папиломавирус, се увеличава всеки ден, а HPV е един от основните фактори, провокиращи развитието на рак на маточната шийка, лекарите препоръчват на всички под 60-годишна възраст да се тестват (особено за жени).

Тестването за HPV (качествен анализ, който потвърждава или отхвърля наличието на инфекция) е необходимо веднъж за всички хора под 30-годишна възраст. Ако анализът се окаже отрицателен, той се повтаря след 3 години. Ако резултатът е положителен, се определя допълнителна диагностика - изследва се вирусният товар и се извършва HPV ДНК типизиране.

Съвременните изследователски методи позволяват да се извърши цялостен (напреднал) анализ, който ще покаже прякото присъствие на HPV, колко вирусни частици са в тестовата проба (определя се тежестта на инфекцията) и типизиране на вируса (откриване на онкогенни щамове).

Има няколко от най-надеждните и информативни HPV тестове (за изследването се прави събирането на вагинално или уретрално отделяне, също подходяща урина, сперма или друга биологична течност на пациента):

 1. PCR анализ - разкрива до 21 HPV генотипа с повишен риск от онкогенност, както и количественото съотношение на вирусни частици (концентрацията на вириони в тестовата проба);
 2. Daygen тест - потвърждава или отрича наличието на вирус от високо карциногенна група. Ако се открие HPV VCR, се изисква цитологично изследване;
 3. HPV PAP тест (напреднал) - това включва качествен анализ, както и цитологията на цитонамазка (идентифициране на атипични клетки от епител на шийката на матката).

И все пак най-голямо количество информация може да се получи чрез провеждане на PCR диагностика на HPV.

PCR диагностика

Полимеразната верижна реакция позволява да се открият не един, а няколко (ако има такива) видове папиломавирус с висока онкогенна степен. За да бъде резултатът от проучването надежден, е необходимо:

 • за събиране на биоматериал в средата на менструалния цикъл;
 • 2 дни преди анализа, изключете секса;
 • 2 дни преди проучването, не използвайте вагинални препарати, изсушаване;
 • след вагинален ултразвук и колпоскопия, PCR анализ се извършва и 2 дни по-късно;
 • лечение с местни антибиотици позволява диагностика не по-рано от 14 дни след края на терапията.

При мъжете се взема намазка от уретралния канал, поради което 2 часа преди процедурата не се препоръчва да се уринира.

PCR диагностиката се състои от четири метода:

 1. Качествен формат - изследването разкрива наличието на един или няколко щама на HPV онкогенен риск, без да се определя техния генотип;
 2. Количествен анализ - показва концентрацията на онкогенните вирусни клетки в изследваните биоматериали. Анализът определя тежестта на заболяването. Въз основа на получените данни се предписва оптимална терапия и се прави прогноза за лечение, тъй като рискът от дисплазия нараства с висок вирусен товар;
 3. Комбинирана техника - извършва се качествен анализ във връзка с типизиране на HPV.

Четвъртата техника е генотипирането. Анализът е доста труден за изпълнение, но в същото време позволява да се направи най-точната прогноза за бъдещото развитие на заболяването, както и да се определи подходящия режим на лечение.

Какво представлява генотипирането на HPV?

Не е възможно да се предпише лечение и да се предвиди по-нататъшното протичане на заболяването, без да се определя вида на патогена, поради което важна стъпка в диагнозата е генотипирането на HPV.

Определянето на генотипа на човешката папиломавирусна инфекция позволява:

 1. След извършване само на един анализ за идентифициране на няколко щама на HPV. Ако пациентът има два или повече вида вируси, открити по едно и също време, това може да означава, че инфекцията продължава. В такава ситуация е необходима сериозна дългосрочна терапия, прогнозата за възстановяване е неясна;
 2. Идентифицирайте HPV типове с висока вероятност да бъдат злокачествени. HPV 16 или 18, провокирани от папиломатозни обриви в областта на гениталиите, са най-опасната опасност от дегенерация в рак При жените този вид инфекция може да доведе до рак на маточната шийка, при мъжете се развива бовенозна папулоза, която може да се трансформира в раков тумор. Необходимо е да се подложи на колпоскопия или цитология;
 3. Генотипизирането на човешката папиломавирусна инфекция позволява на лекаря, когато повторно назначава пациента да определи с точност дали е настъпила вторична инфекция или вирусът в човешкото тяло е придобил постоянен курс.

Устойчивата инфекция е най-опасна, тъй като е по-вероятно да предизвика развитие на онкологичен процес. Известно е, че HPV може да елиминира (самоунищожение) от тялото в продължение на 2 години, но ако това не се случи, вирусът придобива хроничен периодично рецидивиращ курс и вече е невъзможно да се отървем от него.

Тъй като не е възможно да се направи анализ на всички налични типове HPV по отношение на най-често срещаните видове инфекции, специално внимание се обръща на HPV 16 и 18.

Резултати от научните изследвания и тяхното значение

Резултатите от теста на Daigen обикновено са готови 7-14 дни след събирането на биоматериала за изследването. Тъй като този метод за диагностика не позволява да се диференцира серийният номер на HPV, той само показва наличието или отсъствието на висок канцерогенен HPV в резултатите от анализа, които ще бъдат маркирани:

 • с показатели под граничното ниво се поставя марката „неоткрито“;
 • ако индикаторът е равен или превишава граничната граница, резултатът се посочва в относителни единици (например 1 относителна единица, 2 относителни единици и по-нататък - цифрата зависи от количественото съотношение на вирусни копия, намерени в събрания биоматериал).

Ако, според Daigen-тест, е идентифицирана поне 1 относителна единица, пациентът спешно се нуждае от специфична терапия, тъй като съществува риск от развитие на онкологичен процес.

За идентифициране на типа на HPV се извършва PCR диагностика с генотипиране. Обикновено, три дни след вземане на намазка, резултатите от анализа постъпват като таблица - от една страна се регистрират типове HPV, а до нея се отбелязва „+“ (открито) или „-“ (не се открива), което показва количественото съотношение на вирусни частици (вирусни) натоварване).

Резултатът от PCR анализа се интерпретира по следния начин: напротив, на откритата или неоткрита генотип се приписва такава стойност:

 • Lg 5,0 - високо канцерогенен тип HPV.

Опасността от HPV VKR е, че тя води до превръщане на здравите клетки в атипични и провокира развитието на необратими онкологични процеси, навременна диагностика и адекватна терапия, което ще помогне за предотвратяване на регенерацията.

Човешки папиломен вирус. Информация за пациентите.

Човешкият папиломавирус (или HPV) е семейство вируси, които причиняват на хората да имат брадавици, папиломи, дисплазия или рак на шийката на матката и гениталните органи. Това е най-честата вирусна инфекция на гениталната област.

Общо семейство: Papillomaviridae. Латинско наименование: Човешки папиломен вирус.
Съкращение: HPV (както е записано в анализите).

За лекари и студенти: цялата история на промените в класификацията на папиломавирусите на интернет страницата на Международния комитет по таксономията на вирусите - линк.

Съдържание:

Какво представлява този вирус?

 1. В продължение на 50 години са открити повече от 100 вида човешки папиломен вирус. Патогенни за хората - 80 вида.
 2. Според СЗО 70% от световното население е на 50 години и е заразено с HPV.
 3. При деца папилома вирусите причиняват брадавици.
 4. При жени, HPV 16 и 18 вида най-често водят до рак на маточната шийка. Всяка година в света се откриват 500 000 нови случая на рак на маточната шийка.
 5. HPV е предимно причина за генитален рак при жените и при мъжете.
 6. HPV излекува напълно и завинаги не успява. Възможно е само за известно време да се потисне неговото развитие и да се предотврати появата на образувания.
 7. Най-ефективната превенция на рака на маточната шийка и половите органи в света е ваксината от 6, 11, 16 и 18 вида човешки папиломавируси.

Как става инфекцията?

Източникът на вируса са кожните клетки на болен човек. Не кръв! Не е слюнка! Само кожата или лигавиците.

Ако пациентът има папилома, дори и с малък размер, тя е пряк източник на вируса!
В този случай, пациентът може да няма брадавици или кондиломи по време на изследването. Промените могат да бъдат микроскопични, невидими за окото (субклиничен стадий на заболяването). Но такъв човек вече може да предаде вирус на друг човек.

Инфекцията обикновено настъпва още в детството. Чрез микроповреждане на кожата на детето (драскотини, ожулвания), папиломавирусът прониква в кожата и причинява появата на брадавици. Какви видове брадавици са, прочетете тук: link.

При възрастни някои видове вируси (за които ще се говори по-долу) причиняват развитието на аногенитални брадавици или генитални брадавици върху гениталиите (по-подробно прочетете за брадавици). Предавателният механизъм на тези видове е предимно сексуален.
Но теоретично, възможен е и пътят за предаване на контакт - домакинство - чрез общи хигиенни артикули, ръб на тоалетна чиния, къпане, къпане, плувен басейн и др.

Чрез микротравми на гениталните органи, вирусът се предава от един сексуален партньор на друг. В същото време пациентът може също да няма видими промени. Но микроскопичните промени на гениталната лигавица могат да бъдат. И тези променени клетки са източници на вируса.

След това вирусът прониква през кожата или лигавицата и се среща от различни клетки на човешката имунна система. В повечето случаи имунните клетки разрушават вируса. Прочетете повече за работата на имунната система тук.

Но ако имунната система е отслабена, вирусът успява да проникне в клетките на базалния слой на епитела на кожата или лигавиците, HPV ДНК се интегрира в хромозомите на клетките и променя функцията на тези клетки. Клетките започват да се делят прекомерно и растат в ограничена област, като се превръщат навън в брадавици и папиломи.

Инкубационният период може да бъде кратък - 3 месеца и може да продължи години. Това означава, че вирусът в тялото е, той може да присъства само в няколко епителни клетки. Но имунитетът е достатъчно силен, за да не може да се развие в пълно образование, видимо за окото.

помня

- HPV типове, които причиняват брадавици нахлуват в тялото през детството

- HPV типове, които причиняват генитални брадавици, проникват в тялото предимно чрез сексуален контакт.

Паразитите в червата не са причина за папиломите. (виж експозицията на Елена Малишева). Причината е само HPV вирус.

В редки случаи, развитието на човешката папиломавирусна инфекция при хората може да доведе до злокачествено заболяване (т.е. дегенерация в рак). Следователно, всички видове папиломавируси са класифицирани според степента на онкогенност (т.е. според степента на възможно развитие на рак).

HPV типовете са онкогенни и не онкогенни

(според данните от изследването на McConcl DJ, 1991; LorinczA. T., 1992; Bosch E X. et al., 2002; Kozlova, V.I., PuchnerA. F., 2003; Syrjanen S., 2003; Shakhova N.M. et al., 2006;).

 1. Неонкогенни HPV типове, т.е. никога не причиняващи рак: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 28, 49
 2. Ниско онкогенни видове HPV (много рядко причиняват рак): 6, 11, 13, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 72
 3. Видове онкогенен риск (средна честота на рак): 26, 30, 35, 52, 53, 56, 58, 65
 4. Високо онкогенни HPV типове (висок риск от рак): 16, 18, 31, 33, 39, 45, 50, 59, 61, 62, 64, 68, 70, 73. Това е особено важно при жените.

Между другото, понякога се променя класификацията. Например, HPV тип 58 при жените вече не е силно онкогенен. Той започва да се позовава на видовете умерена онкогенност.

Възникване при заболявания

 • В 73-90% от случаите с рак на матката на матката се откриват: 16, 18 и 45 тип HPV
 • В 77-93% от случаите с рак на маточната шийка се откриват: 16, 18, 45, 31 и 59 вида HPV
 • В 80-94% от случаите с рак на маточната шийка се откриват: 16, 18, 45, 31, 33 и 59 вида HPV
 • Предракови състояния в урологията и гинекологията често се комбинират с 61, 62, 68, 70, 73 вида HPV.

Най-често при анализите се срещат

 • човешки папиломен вирус 16 (спелта HPV 16) - 50%
 • човешки папиломавирус 18 (HPV 18) - 10%

HPV 16 и тип 18

 • Тип 16 е намерен в 50%, а Тип 18 е в 10% от всички тестове за HPV.
 • Причинява появата на:
 • При жените и мъжете - аногенитални брадавици (или генитални брадавици), рак на устната лигавица.
 • При жени: рак на маточната шийка
 • При мъжете: bovenoid papulosis и рак на кожата на пениса.
 • Диагностика: PCR анализ в специализирани лаборатории.
 • Лечение: лечение на основната проява на вирусна инфекция + антивирусни и имунни лекарства (прочетете подробно за лечението на HPV).
 • Профилактика: ваксинация.

Симптоми и клиника

Симптоми и прояви на HPV инфекция са брадавици, папиломи, дисплазия и рак на маточната шийка. Различни видове вируси - различни прояви при пациенти.

1. Брадавици

Те са причинени от следните типове HPV - 1, 2, 3, 4, 5, 10, 28, 49.

 • младежки (или плоски) брадавици - причинени от 3 и 5 вида вируси. Това са малки плоски височини на кожата, които се срещат предимно при деца. Подробно този тип брадавици е описан тук.
 • колоски (или болни брадавици) - причинени от 1 и 2 вида вируси (за повече информация за тях можете да прочетете тук).
 • вулгарни брадавици по пръстите - причинени от вируси тип 2 (вижте подробната статия за тях тук).

2. Генитални брадавици

Локализация: върху гениталиите, в ануса, в устата и устните (видове - 6, 11, 13, 16, 18, 31, 35). Прочетете повече за тези брадавици.

Основният механизъм на предаване на това заболяване при възрастни е сексуален. Много рядко може да се осъществи контактният начин на предаване - чрез общи тоалетни артикули, през мръсния ръб на тоалетната чиния, използването на обща баня, в баня и др.

Ако майката има бебе, тя също се заразява, а впоследствие може да има и генитални брадавици или ларингеална и респираторна папиломатоза (обсъдени по-горе). Въпреки това, честотата на такива симптоми при бебета е изключително ниска. Децата имат високо ниво на имунитет, което ги предпазва от подобни прояви на инфекция.

3. Ларингеална папиломатоза

На гласните струни се появяват множествени израстъци, папиломи. Причинен от вирус тип 11. Понякога се появява при деца, родени от жени с генитални брадавици.

4. Bovenoid papulosis

Около гениталиите се появяват малки плоски брадавици (донякъде като плоски брадавици). Най-често се развива при мъжете, постоянно променящи се сексуални партньори. Наричани по типове - 16, 18, 31, 33, 42, 48, 51, 54.

5. Дисплазия и рак на маточната шийка

По-сериозните клинични прояви на HPV инфекция при жените са цервикалната интраепителна неоплазия (CIN или дисплазия) на шийката на матката и рака на шийката на матката (виж снимката). Това е най-често срещаният вид злокачествена инфекция. По-подробна статия за CIN и дисплазията е тук.

помня

Ерозията на шийката и HPV - не е едно и също нещо. Подробна статия за това какво е ерозията на маточната шийка и как тя се различава от дисплазията и HPV - тук.

Съвременната медицина със 100% сигурност заявява, че ракът на маточната шийка е причинен изключително от папиломавируси от тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 55, 57, 59, 61, 62, 66, 67.

6. Рак на кожата на пениса (болест на Боуен)

Причинени от вирусни типове - 16 и 18.

Днес някои чуждестранни учени смятат, че човешкият папиломен вирус е причината за рак на всяка локализация. Тъй като ракът е злокачествен тумор на епитела на кожата или лигавицата, следователно, вирусът на HPV, който причинява диспластични явления само в епитела, причинява появата на рак. А при рак на маточната шийка това е 100% доказано.

Има данни за рак на гърдата и рак на ларинкса, въпреки че все още не са документирани в глобални насоки. И според някои изследователи на рака, денят не е далеч, когато друга локализация (например, червата) също се признава като резултат от човешката папиломавирусна активност в човешкото тяло.

помня

Всяка вирусна инфекция, която се намира в човешкото тяло (и HPV се отнася специално за такива), се активира само с понижаване на имунитета.

диагностика

1. PCR анализ

Основният начин за диагностициране на папиломавирус е PCR реакцията. Използване на специални реагенти за определяне присъствието на HPV ДНК в материала на пациента. Най-честите видове анализи за HPV са 16, 18 вида вируси, както и редица други силно онкогенни видове.

Материал за анализ, взет от лигавицата на влагалището и шийката на матката на една жена. При мъжете - от лигавицата на пениса.

По-долу на снимката е пример за PCR анализ и неговата интерпретация.

PCR може да открие присъствието на вирус дори в латентно (т.е. спящо) състояние. Затова е важно да се определи вирусния товар или концентрацията на вируса.

PCR реакцията може също да даде фалшив резултат, както и фалшиво-положителен, така и фалшиво-отрицателен резултат, особено ако неговите условия са нарушени (дори натискането на таблицата, върху която се провежда изследването, може да доведе до такъв фалшив резултат).

Така, според съвременните изследователи на Запад, до 20% от всички резултати от PCR за папиломавирус са фалшиви. И този факт не зависи от сложността на оборудването и от качеството на реактивите.

2. Digene-тест

Нови изследвания придобиват популярност в медицинската среда. Този тест се използва за определяне на наличието на клинично значими концентрации на вируса. Благодарение на този тест е възможно да се установи - висока степен на онкогенност при вирусите в тялото на пациента или ниска.

Digene-тестът се използва заедно с цитологичното изследване на шийката на матката и те също се оценяват в комплекс.

3. Преглед от гинеколог и / или уролог

4. PAP тест

Други имена са цитологични или "цитонамазка".

Изследва се намазка по време на гинекологичен преглед. Това изследване често се нарича „флуидна цитология“ или просто „цитология“.

В същото време лабораторният техник, под микроскоп, определя наличието или отсъствието на патологично променени клетки, които нормално не трябва да бъдат, и се появяват само когато заболяването се развива. Наличието на такива променени клетки може да покаже наличието на CIN (или цервикална дисплазия) при жена.

Според препоръките на СЗО, цитологична намазка трябва да се приема от всички жени над 30 години поне веднъж в живота си. И над 50 години - на всеки пет години. Това се нарича „скрининг изследване“ или просто скрининг.

5. Хистологично изследване

Изследва се микроскопично парче тъкан, също взето по време на гинекологичен или урологичен преглед. Друго име за това изследване е „биопсия“. Под микроскоп лекарят преценява степента на смяна на тъканта, взета в проучването.

Как да декриптираме анализа за HPV?

Единицата за измерване е броят на еквивалентните геноми (ако просто, броят на вирусите) на 100 000 човешки епителни клетки (т.е. 10 до 5 градуса).

Правопис: Lg

 1. 5 lg. Високо вирусно натоварване. Не забравяйте да преминете пълен преглед, за да изключите цервикалната дисплазия.

Каква е референтната стойност

Това означава средните статистически показатели за това проучване в тази възрастова група. Тоест, по прост начин, референтните стойности са норма.

Референтните стойности на HPV са отрицателни. Това означава, че нормалната HPV ДНК в анализа не трябва да бъде.

Какво е CME?

CME е контрол на вземането на материала. Обикновено лекарят трябва да приема скрапи, така че да има поне 10 000 (или 10 до 4 градуса или 4Lg) епителни клетки в проба от материала.
Ако стойността на CME е по-малка от 4Lg, това означава, че има малко клетки за анализ. Анализът не се препоръчва, тъй като ще бъде неинформативен, а на лекаря се препоръчва да повтори пробата.

лечение

помня

 • При лечението на човешки папиломен вирус, трябва да знаете: вирусът не може да бъде напълно отстранен от тялото. Основната цел на лечението е да се отстранят проявите на вируса и да се намали концентрацията му в организма, така че самият човешки имунитет да потиска вируса.
 • Първо, лекарят трябва да постави правилната диагноза, а това е половината от лечението.
 • Самолечението има ниска ефективност и може да доведе до прогресиране на процеса. Особено опасно е самолечението за генитални заболявания.
 • При всички видове лечение е необходим здравословен начин на живот, който повишава имунитета.

Задължително 3 направления в лечението

 • отстраняване на прояви - брадавици, кондиломи, дисплазия (ерозия) или рак на маточната шийка
 • антивирусни препарати (рядко използвани при лечението на брадавици)
 • укрепване на имунитета (рядко се използва при лечението на брадавици)

Всички 3 области се провеждат ефективно от съвременната медицина.

1) Изтрийте

Радио вълната се изпарява, както и лазерът. повече подробности.

Всъщност - същият този скалпел, само електрически. В момента, в козметологията почти никога не се използва.

Подробна статия за този метод - отидете

Използват се местни лекарства за некроза (киселини, основи):
- Super Cleaner
- Solkoderm (подробни инструкции)
- Duofilm (подробни инструкции)
- Kollomak (подробни инструкции)
- Verrukatsid или Faresol (подробни инструкции)
- Condilin (подробни инструкции)
- и редица други.

2) Антивирусни лекарства

 • Изопринозин (или groprinosin): 2 таблетки - 3 пъти дневно; 14-28 дни (по-подробна статия за това лекарство - тук).
 • Allokin-alpha: 1 ампула, прахът се разтваря в 1 ml 0,9% натриев хлорид, инжектира се подкожно 1 път в два дни, курсът - 6 инжекции (по-подробно за алкинките е описан тук).
 • Епигенен секс спрей: пръскайте засегнатата област 4 пъти дневно през целия период на лечение (по-подробни инструкции тук).
 • Panavir: наличен в различни форми - гел, спрей, супозитории, инжекционен разтвор - всичко зависи от степента и локализацията на процеса (подробен материал за Panavir тук).
 • Vartotsid, Keravort, 5% крем Aldara. Активната съставка е имиквимод. Използва се за генитални брадавици (подробен материал за Imichimod тук).

3) Лекарства, които повишават имунитета

Полиоксидоний, ронколеукин, имунал и други:

 • Имунал: на 1 табл - 4 пъти на ден, курс от 2 до 8 седмици.
 • Реаферон: Разредете 1 прах флакон (1 милион IU) с вода (половин лъжица), пийте 30 минути преди хранене - 2 пъти дневно, в продължение на 10 дни.
 • Полиоксидоний: 1 свещ (12 mg) във вагината или в ректума през нощта всеки ден - 10 пъти.

Народни средства у дома

Папилома се намазва с пресен сок от жълтурчета няколко пъти на ден.
Повече подробности за жълтурчета са описани тук.

Убива вирусите. Намажете чесън сок или пуснати нарязани пластмаса върху брадавицата

HPV и бременност

внимание

Човешкият папиломавирус не засяга репродуктивната функция, т.е. вирусът не пречи на жена да има дете.

Ако се установи инфекция с папиломавирус по време на бременност:

 • първото е да намери добър гинеколог и да го наблюдава до раждането,
 • най-важното - каква инфекция има жената, дали тактиката на лекаря зависи от това,
 • вирусът няма ефект върху плода!
 • брадавици и папиломи могат да бъдат отстранени след раждане,
 • минимум лекарства (само когато е необходимо) по време на бременност,
 • по време на раждане, бебето може да се зарази чрез родовия канал,
 • ако има изразени промени в маточната шийка на бременна жена, може да се предположи цезарово сечение,
 • при липса на прояви - раждане по естествен начин.

Като цяло, цезаровото сечение за HPV инфекция е рядко. И проявите на инфекция при деца впоследствие също изключително редки или незначителни.

предотвратяване

Превенцията е най-доброто лечение. Помнете тази фраза, особено когато става дума за сексуалната сфера.

Природата е създала прекрасен механизъм за лечение и превенция на човека, който след това му помага да не се разболее. Това е имунната система.

Ако човек вече е имал брадавици или папиломи веднъж, тогава той ще бъде имунизиран срещу този вид вирус. Ето защо при възрастни, рядко се появяват ювенилни брадавици, бодли и вулгарни брадавици.

На този принцип е построен методът за ваксиниране на човек срещу различни инфекциозни заболявания, включително папиломавирус.

Ето защо е толкова важно да поддържате имунитета си на високо ниво. Подробна статия за това как да се засили имунната система - прочетете.

Специфична превенция на PVI инфекцията

 • Ваксина "Gardasil" (Gardasil), произведена в САЩ. Тази ваксина срещу типове 6, 11, 16, 18 - предотвратява развитието на такива симптоми на инфекция като генитални брадавици, неоплазия (дисплазия или ерозия) и рак на маточната шийка, рак на кожата на пениса при мъжете. В много развити страни ваксинацията срещу HPV се извършва много активно, от 11-12 годишна възраст (връзка), до момента на началото на сексуалната активност, когато инфекцията вече се появява. Тя е поставена както на момичетата, така и на момчетата.
 • Ваксина "Gardasil 9". Тази ваксина е девет валентна, т.е. действа срещу 9 вида вируси: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58. Ефективността на профилактиката на рака на маточната шийка е от 98% до 100%.
 • Ваксина "Cervarix". Тази ваксина образува имунитет срещу 2 вида вируси: 16 и 18.

Неспецифична профилактика

 • Мерки за лична хигиена на обществени места
 • Здравословен начин на живот, висок имунитет
 • Правилният начин на работа и почивка
 • Умерено физическо възпитание
 • Приемане на витамини, плодове, сок
 • Само един сексуален партньор (в идеалния случай)
 • Използване на презервативи по време на полов акт

И накрая - няколко видеоклипа по темата на материала, препоръчани за гледане.

Препоръчвам да прочетете следните материали:

Внимание: ако лекарят не отговори на въпроса ви, отговорът е вече на страниците на сайта. Използвайте търсенето в сайта.

Папиломи: какво е генотипирането и кой от 120-те вида причинява рак

Човешкият папиломавирус - HPV - е специален вирус, който може да бъде неактивен и може да се прояви като израстъци (брадавици, папиломи) на кожата на всяко място, включително и на органи.

HPV: описание на заболяването

Няма определен характер на растеж, всички 120 вида HPV се появяват в различни видове. Това са кондиломи и папиломи на широко стъбло и малки израстъци около размера на иглено око. Всеки тип е различен по размер, място на външен вид, форма, цвят и степен на опасност за хората.

Най-често срещаната е появата на брадавици. Локализации - ръцете и лицето най-често. Брадавиците не се дегенерират в рак и не са опасни за техния носител. Единственият им минус е неестетичен вид, често ранен от тънка обвивка. Най-податливи на проявата на HPV са онези, чийто имунитет не осигурява адекватна защита.

Най-опасните прояви са генитални брадавици, които се появяват само върху лигавичните полови органи. Това са плоски или леко заострени неоплазми, които в повечето случаи постепенно се развиват в рак.

Инфекцията възниква чрез сексуален контакт в 100 случая от 100. При дегенерацията на папиломите в рак, лекарите приемат от 5 до 25 години, в зависимост от нивото.

Причини за възникване на

Ако на тялото се появят папиломи, това означава, че някъде в тялото има „разбивка“ и силата на имунитета не е достатъчна. Обикновено папиломавирусът се предшества от вирусно или бактериално заболяване.

Не последната роля се играе от шлакане на тялото. Тук и нездравословна диета, както и лоши навици, както и използването на наркотици, както и много мъртви клетки след болестта.

 1. Основната причина - падането на имунитета.
 2. С възрастта опозицията на тялото намалява и появата на папиломи може да бъде честа.
 3. Стресът не е последното нещо, което може да предизвика активирането на човешкия папиломен вирус. Серозните емоционални преживявания могат да отровят абсолютно здраво тяло за няколко дни.
 4. Бременността и юношеството е време, в което тялото може да направи нещо, поради бурните хормони. Във всеки случай, тези промени най-често преминават след раждането на детето в първия случай и след коригиране на хормоналното ниво във втория. Ако папиломите не са изчезнали, трябва незабавно да се свържете с дерматолог или инфекциозни заболявания.
 5. Папиломавирусът се предава перфектно между хората по време на полов акт. Вирусът също живее на открито за дълго време. Чуждото бельо или кърпа може да възнагради всеки HPV. По време на раждането детето преминава през родовия канал и придобива първия си вирус.

симптоматика

Поради имунитета вирусът не може да продължи офанзивата за дълго време и просто се забавя в режим на заспиване в тялото. Повечето носители на човешки папиломавирус никога не знаят, че тялото е заразено.

Някои ще се запознаят с растенията няколко пъти в живота си, но има и такива, които не само постоянно ще лекуват нови образувания, но и ще се сблъскат с усложнения от рак.

Видове неоплазми

Благодарение на съвременната медицина, типовете HPV са добре проучени и представени пред широката общественост. Към днешна дата са идентифицирани 120 вида от това заболяване.

Повечето не носят нищо друго освен вероятността от пробуждане на вируса и появата на доста неприятни образувания по кожата. Но има и такива, които са наистина опасни и се прераждат в тумор. Условно е прието да се разделят типовете на заболяването на подгрупи:

 • с висок риск от злокачествени тумори, включително рак;
 • средния риск от злокачествени тумори, включително рак;
 • нисък риск;
 • безвреден за хората.

Генотипизиране на папиломавирусите: какво е това?

Благодарение на генотипирането на HPV се прави прогноза за бъдещо заболяване, изследване на типа и откриване на количеството им в организма. Ако има няколко вируса, те обикновено показват неблагоприятна прогноза за хода на заболяването. След провеждане на всички основни тестове и идентифициране на онкогенния генотип (или генотипове), са планирани допълнителни изследвания.

Ако всичко се потвърди, е възможно да се прилагат доста радикални методи на лечение. HPV генотипирането на този вирус прави възможно да се елиминира навреме дори минималната вероятност за рецидив и в резултат на това смърт.

Как да определим типа на HPV?

След като се свържете със специалист, започва потвърждаването на диагнозата и след това нейното набиране. Процедурите включват:

 • изследване на лезии, външна принадлежност към видовете папиломи;
 • colposcopy за жени, преди това трябва да се вземе намазка;
 • диагностични методи на молекулярно-биологично ниво;
 • изследване на цитологичната посока;
 • хистологични изследвания след вземане на биопсия;
 • обща кръв, урина, секреция.

Диагнозата на HPV сама по себе си обикновено не предизвиква затруднения, тъй като образованието може да бъде открито или самостоятелно, или при преглед на лекар. За да се осигури вирусната основа на туморите на тялото и органите, се предписват намазки и ожулвания за PCR.

След това се извършва процедурата за генотипиране на открития човешки папиломен вирус: биопсия, тест за онкогенност. След това, в зависимост от това кой генотип е открит, се предписват отстраняването на образуванията и лечението. При продължителна имунна недостатъчност (СПИН) обикновено е трудно да се диагностицира и лечението често не дава положителен ефект.

Характеристики на всеки вид вирус

Условно е прието да се разделят типовете HPW болест (известна също като HPV, но HPW се предписва в анализите) в подгрупи според онкогенността - т.е. вероятността от трансформация на засегнатата област в злокачествен тумор:

 • HPWs с висок риск от злокачествени тумори, включително рак (16, 18, 31, 33, 39, 45, 50, 56, 59, 61-62, 64, 66, 68, 70, 73 вида), са удебелени. най-опасното;
 • HPWs със среден риск от злокачествени тумори, включително рак (26, 30, 35, 52, 53, 58.65);
 • HPWs, които имат нисък риск от развитие в злокачествен тумор, включително рак (6, 11, 13, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 72);
 • HPW са неопасни за хората всички други видове (1, 2, 3, 4, 5, 100-120 и други).

Най-опасни са щам №16 и щам № 18. Всеки човешки папиломен вирус може да изглежда различен. Има брадавици, удължени папиломи, много малки образувания, широки плаки, плътни и меки израстъци.

Диагностични методи

Определянето на факта на наличието на вирус човек може да получи или самостоятелно (просто като е забелязал израстъци по тялото), или в кабинет на лекар. Това може да е терапевт и гинеколог, проктолог и уролог и дерматолог. Съответно, типизирането на открито заболяване може да бъде напълно различно.

 1. Изследвания от колпоскоп. Благодарение на колпоскопията, лигавицата на вътрешните полови органи може да се види доста добре. Увеличаването на размера на картината ще позволи да се забележат дори малки растения, ако има такива.
 2. Цитологичен метод на изследване. С микроскоп се изследва намазка, взета от засегнатата област. Резултатите се интерпретират по групи. Група 1 и 2 се поставят, ако развитието на злокачествени клетки не е открито. Степен 3 означава, че резултатът е под съмнение и се нуждае от допълнително хистологично изследване. 4 или 5 група - при откриване на злокачествени клетки.
 3. Хистологичен метод на изследване. Това е изследване под микроскоп, но не и намазка, но частици от неоплазма. Позволява ви да видите сами дали има злокачествени промени в папиломните клетки.
 4. Не-PCR тест. Най-често срещаният анализ за откриване на HPV от кръвта, вагина на мазката и уретрата, носа, гърлото, околоплодната течност. Ако ракът вече е образуван, PCR винаги е положителен.
 5. Тест за усилване на дигена. Точни изследвания, които показват не само наличието и вида на вируса, но и неговата онкогенност, степента на заразяване. Откриване на злокачествени промени с този тест може да бъде дори на най-ранните етапи. Материалът за изследване става изстъргване на вагиналната лигавица, уретрата.

Само висококласни специалисти трябва да извършват всякакви тестове. Тъй като грешната технология може да даде фалшив резултат.

Особености на изследването при жените

В проучването, жената взема счупване на шийката на матката. Тази опция е най-предпочитана и дава много по-пълна информация от изрезките от вагината или уретрата. За да вземете остъргване на това място, използвайте специална четка.

Тя се поставя в цервикалния канал на жената, като събира необходимия материал за изследване с четина. След това инструментът прави отпечатъци и се изпраща на изследването. Четката често се заменя с универсална сонда. Анализът не дава на жената никаква болка. Не е налице по време на критични дни.

Принципи на лечение на HPV

Втвърдяването на HPV е 100% невъзможно. Това е важно да се разбере, тъй като това заболяване в неактивна форма винаги присъства в тялото на заразен човек. И ще се появи отново, дори ако хирургично отстрани всички папиломи до последното. Принципът на качественото лечение е да помогне на организма да намали количествения размер на активната ДНК на вируса. За това:

 • растенията се отстраняват (лазер, хирургичен метод и т.н.);
 • използването на антивирусни агенти;
 • работа за укрепване на имунната система (обща и лекарствена).

Самолечението няма да даде толкова положителен ефект като медицинската намеса. Понякога човек може дори да влоши хода на заболяването си чрез изгаряне на каутеризирани папиломи с тинктури, жълтурчета, чесън и др.

Анализ на цените

Цените в Русия могат да бъдат доста различни. Клиниката Invitro в Москва предлага следните тестове:

 • идентификация на онкогенни видове HPV и остъргване в уретрата - 575-1050 рубли;
 • дигенов тест - 6430 рубли;
 • определяне на ниски онкогенни типове HPV и остъргване в уретрата - 585 рубли;
 • скрининг на 14 вида онкогенни HPV - 885 рубли;
 • колпоскопия - 1300 рубли;
 • хистологично изследване - 2060 рубли;
 • PCR - 2940 рубли;
 • цитологично изследване на намазка или изстъргване - 745–1270 рубли.